Nowości
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Brak okładki
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej