Nowości
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym