New items
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce