New items
Koronawirus SARS-CoV-2 : zagrożenie dla współczesnego świata
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon
Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych : SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021