New items
System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. 3
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Teorie stosunków międzynarodowych