New items
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych : SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,