New items
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych