New items
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Hazardous Materials Chemistry
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce