Nowości
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Neurologia
Poradnik służby BHP
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,