New items
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія
Interna Harrisona. tom II
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej