Nowości
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej