New items
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Smoldering fires
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,
Terrorism Handbook for Operational Responders