New items
Ochrona własności intelektualnej
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Implikacje decyzji politycznych i działań militarnych w Libii dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Terrorism Handbook for Operational Responders