New items
Katastrofy. 2,
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Reliability Data on Fire Sprinkler Systems : Collection, Analysis, Presentation, and Validation
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski