Nowości
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa