Nowości
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Posłuszni do bólu
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych