New items
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym