Nowości
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego