New items
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej