New items
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych