New items
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Terrorism Handbook for Operational Responders
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Modelowanie organizacji dynamicznej