New items
System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. 3
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
Ochrona danych osobowych w służbach mundurowych
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy