New items
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Systemy fotowoltaiczne
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)