New items
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Naukowa lista przebojów : wybór fascynujących faktów, anegdot i żartów ze skarbnicy nauki
Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych : ochrona przeciwporażeniowa oraz współpraca zespołu z siecią elektroenergetyczną
Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej. 1
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice