Nowości
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego