New items
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Pożary dawnej Warszawy : materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261-1795)