New items
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World
Ratownictwo medyczne : procedury od A do Z