Nowości
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego