Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
EKG to proste
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane