New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Bałkany - terror kultury : [wybór esejów]
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,