Nowości
ABC ciężkich urazów
Pediatria
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia