New items
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Smoldering fires
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje