Nowości
Fire and Emergency Services Instructor
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3