New items
Electrical fires and explosions
Studenckie prace naukowe
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice