New items
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
W co grają ludzie : psychologia stosunków międzyludzkich
Studenckie prace naukowe