New items
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Fire and Emergency Services Instructor
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego