New items
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego