New items
Co każdy pracownik o ochronie przeciwpożarowej wiedzieć powinien?
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Akademicki program mentoringowy w praktyce
Firefighting: battlespace combat : how to extinguish fire
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland