New items
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7