New items
Wspinaczka : podręcznik dla początkujących i średnio zaawansowanych
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Drzewa : łatwe rozpoznawanie
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje