New items
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Prawo a media społecznościowe
Fire Science : from Chemistry to Landscape Management