New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Komunikacja w kryzysie
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Atlas pogody
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty