New items
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych