Nowości
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Terror\terroryzm : studium przypadku
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Praktyczny poradnik instalatora : systemy fotowoltaiczne