New items
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Ochrona własności intelektualnej
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka