Nowości
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Terror\terroryzm : studium przypadku
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,