New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,
Structural Fire Engineering
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów