Nowości
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Pediatria
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań