New items
Teorie stosunków międzynarodowych
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce