New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Studenckie prace naukowe
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu