New items
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich