New items
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja